Vásárlási feltételek

(A Life Dent Kft. on-line áruházában (www.bluem.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére)

 

1. Általános rendelkezések

A www.bluem.hu a Life Dent Kft. (1137 Budapest, Váci út 6. ; adószám: 14389524-2-41)
interneten elérhető webáruháza, amely a Life Dent Kft. által forgalmazott termékeket kínálja eladásra. A webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Life Dent Kft. és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban megrendelő) között. A vásárlási szerződést a Life Dent Kft. írásban megkötött szerződésnek tekinti, amelyet a rendelésszámon iktat, és a megrendelés
teljesítésétől számított egy évig tárol. A megrendelő a rendelés leadásának véglegesítésekor
fogadja el ezen szerződés feltételeit.
 
Life Dent Kft. kijelenti, hogy mind a webáruház működtetéséhez, mind a termékek értékesítéséhez,
mind pedig a kiszállítási tevékenység végzéséhez az összes jogszabályban előírt szakhatósági
engedéllyel rendelkezik.
 

2. Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés a Life Dent Kft. (1137 Budapest, Váci út 6. ; adószám: 14389524-2-41), 
mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A Life Dent Kft. csak a www.bluem.hu 
oldalon, keresztül leadott rendelésekért felel.
 
A megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, amelyeket
minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani és a Life Dent Kft. ezeknek
megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok
megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. Life Dent Kft. a 
nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő
valódiságát jogosult ellenőrizni.
Az webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan
kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak
szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a
futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.
 

3. Árak

A termékek adatlapján feltüntetett árak az adott termék végső
fogyasztói árai, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára
vonatkozik. Amennyiben a megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy az eladó
kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói
áron szállítja ki a megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás
tartalmazza. A termékek árát terheli még ezen túl a szállítási költség.
 
Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.
 
 
Szállítás díjak belföldre
A szállítási díjat a rendelés értéke határozza meg:
  • 20.000 Ft alatt 1.115 Ft + 27% Áfa = 1.416 Ft
  • 20.001- 100.000 Ft között 2.100 Ft + 27% Áfa = 2667 Ft
A csomagokat a Magyar Posta szállítja ki a megadott szállítási címre.
 
 
A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem állmódunkban elfogadni!
 
 

4. Life Dent Kft.  felelőségvállalása

A webáruház működésével, és a kiszállítással kapcsolatos tudnivalók a webáruház
 
„vásárlási feltételek” menüpontjában olvasható. A Life Dent Kft. vállalja, hogy a dokumentumban leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet.
 
Megrendelő kijelenti, hogy a dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi.
 

5. A megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül,
melyhez kötve van. Megrendelő rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az
itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.
 
Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó
küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési
módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából
meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Life Dent Kft. számára.
 

6. A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével
zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek
összes egymással szembeni követelése nem teljesül.
 
A Life Dent Kft. rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot
(rendelésszámot) ad, melyet a jóváhagyást követő oldalon, illetve a megrendelő által
megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval
rendelkező megrendelés érvényes!
 
A megrendelés visszaigazolását áruházunk a megrendelés leadását követően haladéktalanul,
de legfeljebb 48 órán belül igazolja vissza. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre.
Amennyiben a megrendelést 48 órán belül nem igazoljuk vissza, úgy a megrendelő az
ajánlati kötöttsége alól mentesül.
 
A megrendelő jogosult a megrendelés jóváhagyása után, de még a megrendelt árukat
tartalmazó küldemény feladása  előtt a szerződéstől díjmentesen elállni. 
Az elállást írásban, a rendelésazonosító-szám megjelölésével kell az info@bluem.hu címre eljuttatni. 
Az elállás akkor érvényes, ha azt a Life Dent Kft. visszajelezte.
 
 
A megrendelő a megrendelt termékek átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül
elállhat a vásárlástól.
Ebben az esetben Life Dent Kft. köteles a sérülésmentesen, hiánytalanul, bontatlan csomagolásban
visszaszolgáltatott termék(ek) ellenértékét a visszaszolgáltatást követő legkésőbb harminc
napon belül visszatéríteni. Az elállási jog gyakorlása miatt felmerült költségeket megrendelő
viseli. 
A megrendelt terméket juttassa vissza cégünk címére. A visszaküldéssel felmerülő postai költségek a vásárlót terhelik. A terméket ne utánvéttel küldje vissza! Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, annak visszajuttatásának költsége is vevőt terheli!
Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja megrendelőt terheli, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!
 

7. Panaszkezelés rendje

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes
megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a megrendelőnek mégis valamilyen
panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a
info@bluem.hu e-mail címen vagy postai levél útján is közölheti. Áruházunk panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon
tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén
milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére.
 
 
 
 
A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a
Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti
szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.